Om själglans

Själglans är en ideell förening som verkar i Uppsala och dess närhet.

Vi är en förening som vill främja den själsliga utvecklingen hos individen. Detta kan uppnås via intuitionskvällar, meditationer, trumresor, healing, mindfulness och regressioner.

Inom dessa områden vill vi ge dej en möjlighet att utvecklas på din egen personliga resa. På våra träffar är det högt i tak, glädjefyllt och utrymme för diskussioner.

Vi anordnar egna kvällar och event men vi bjuder även in externt kunniga föreläsare inom våra intresseområden, ex.vis storseanser och regression.

Själglans är sedan 2018 en ideell förening!

Bli medlem och ta del av våra olika medlemsförmåner under året. Att vara medlem kostar 200 kr per kalenderår.

Men även om Själglans är en ideell förening behöver du inte vara medlem för att delta i våra aktiviteter. Som medlem kommer du bli inbjuden till en sluten Facebookgrupp – Själglansmedlemmar – där det finns möjlighet till avskilda diskussioner, roliga intuitionsövningar och speciella medlemserbjudanden. Självklart helt frivilligt deltagande. Som medlem får du dessutom 10% rabatt på samtliga aktiviteter under året.

www.facebook.com/sjalglans