Aktiviteter

Själglans är sedan 2018 en ideell förening men du behöver inte vara medlem för att delta i våra aktiviteter. Årsavgiften är 200 kr och är du medlem får du 10% rabatt på alla Själglans aktiviteter. Som medlem får du även delta i medlemskvällar med olika teman och föreläsningar.
Bli medlem i Själglans: info@sjalglans.se

Inom nedanstående områden anordnar Själglans events.

Aura

Allt omges av ett energifät, en aura. Vissa kan uppfatta auror och dess färger. med ögat, andra kan känna den med sina händer.

Auran innehåller information om din själsliga/kroppsliga status, din personliga resa. Vår aura speglar vår personlighet, våra möjligheter och hur vi mår.

Auran ändras under dagen med varje känsla, blockering i kropp och själ, tankemönster och agerande så förändras färgerna.

Healing

Det finns många olika typer av healing. De flesta tar hjälp av den kärleksfulla energin från universum och blir en healer, en kanal för den läkande energin som får leta sig fram till där den bäst behövs. Helandet kan ske på distans eller med fysisk kontakt.

Intuition

Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.

Har du någon gång upplevt att oförklarliga saker händer? Du hör att någon kommer hem 10 minuter innan den faktiskt gör det. Saker försvinner för att sedan oförklarligt dyka upp där du har letat flera gånger. Du känner att det står någon bakom dig fast du vet att du är ensam hemma. Du upplever en stark känsla som försvinner lika snabbt som den kom, som om den inte var din.

Vi är många som har upplevt detta och mer därtill. Tror du att det kanske kan vara något andligt eller medialt? Är du nyfiken och vill ta reda på mer?

Vi tror att alla är mediala och födda med en varierande förmåga att känna/se/höra/uppleva signaler från andra sidan, våra döda nära och kära. Vi har en förmåga som vi sedan länge har slutat att använda. Den går att träna upp igen om önskan finns. Om inte annat så kan det vara en befrielse att få lufta ämnet och prata om det med människor som är lika öppna och nyfikna som du själv. 

Den persiske poeten Rumi beskrev Intuition som ”Själens Röst”.
Kanske är det för att din intuition oftast hörs bäst när dina tankar tystas ner och allt som finns kvar är det där stilla havet av ren medvetenhet.

Meditation

Meditation används av olika anledningar. Det kan få dig att må bättre rent fysiskt med exempelvis minskad stress och förbättrat blodtryck, bättre koncentrationsförmåga osv.

Det är också en metod för att komma i kontakt och känna in de lågmälda signalerna från universum och alla de andliga varelser som finns omkring oss. Det är alltså en viktig del för många av oss när vi ska träna upp känsligheten och lyssnandet för att komma i kontakt med andra sidan eller andra dimensioner, vad man väljer att kalla det.

Även lyssnandet till dig själv, det egna jaget, din själ och vad du vill här i livet kan underlättas med meditation.

Det finns ledda meditationer där syftet kan vara olika. Att träffa en guide eller en anhörig, att ta reda på syftet med din tillvaro här, få ett svar på en enskild fråga, att få ljus och energi eller kanske till och med healing. Det kan också vara meditationer i syfte att vara här och nu och vara fri från tankar.

Mediumskap

Ett medium är en person som genom träning har utvecklat sin förmåga att förmedla budskap från den andliga världen till en anhörig eller en bekant. Alla har denna förmåga men det krävs tålamod och övning för att utveckla den.

Mentalt mediumskap är den vanligaste och mest förekommande formen av mediumskap, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen och mediet förmedlar kommunikationen till sin klient. Mediet fungerar som en förmedlare av information mellan andevärlden och vår värld.

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt till livet som utvecklar uppmärksamheten, medvetenheten och medkänslan. Att vara mindful handlar om att vara här och nu, leva i nuet och se verkligheten för vad den är. Att lära sig mindfulness handlar om att träna på att vara helt närvarande när vi gör något, utan tankar på annat och utan att samtidigt recensera och värdera nuet som vi är i. Att tänka på vad du gör och inte vad du ska göra eller har gjort. Mindfulness har visat sig vara effektivt vid stresshantering och oro.

Pendel

Pendel är ett väldigt enkelt redskap som med lite övning och färdighet kan användas inom många områden. Det du behöver är en tråd eller kedja och ett föremål med lite tyngd i. Det finns färdiga pendlar att köpa på nätet eller i butik men det går lika bra med ett hänge av något slag, en knapp eller en ring. Förr i tiden användes oftast en vigselring vilket även används i dag.

Pendeln är ett vanligt redskap när man önskar sig ja- och nej-svar på ställda frågor.

Psykometri

Allt levande lämnar energispår i omgivningarna eller i var och ens aura/energifält. Mediet läser av energier som finns kvar som spår hos en person eller sak, detta kallas cold reading alltså ingen kontakt med andevärlden.

Runor

Kanske är runornas betydelse som magiska tecken ännu äldre än som skrivtecken. Tacitus skrev i sitt verk Germania (år 98 e.Kr.) om en magisk ritual som var allmän för folk i de germanska områdena. Han kallade denna för lottning och den gick ut på att man delade en kvist från ett fruktbärande träd i bitar. På varje träbit ristade man in ett specifikt tecken. Träbitarna kastades sedan ut på en duk, varefter familjefadern plockade upp tre bitar, en i taget, och avläste i tecknet gudarnas vilja. Med stor sannolikhet var det en spådom med runor som den utomstående besökaren blev vittne till, även om detta vittnesmål inte lever upp till kraven för att bli ett historiskt bevis.

Stenar, smycken och vapen är exempel på föremål som utsmyckades med runor på forntiden. Praktiskt användes de som skrivtecken och många monument berättar om gudar och gudinnor, riter och seder, kult och tradition. Dessa utgör det enda skriftliga vittnesmålet från de människor som levt och förstått kulturen i det forna Norden. Runorna utnyttjades även som magiska symboler. Att kasta runor var en forntida spådomskonst, som omnämnts av flera historiska källor, och deras magiska krafter utnyttjades också vid galdern (trollsång).

Idag används runorna för att spå och för att hämta tillbaka urkraften från våra förfäder. Man kan dra en runa, kasta en runa eller göra en läggning likt tarotkortens läggning. Alla runor har dubbla betydelser såsom en ljus och en mörk sida. Att ljuda runorna högt är en stark och helig upplevelse.

Seans/plattformsteknik

Vid en seans sker en andekanalisering med en andekontakt/anhörig inför publik. Oftast håller seansen på i ca 1 timme. Alla i publiken hinner inte få ett budskap från andevärlden, däremot får man en god förståelse för hur en enskild sittning med ett medium fungerar.

Mediumet tar kontakt med en andekontakt som vill förmedla ett budskap till någon i publiken. Efter en beskrivning av andekontakten parar mediumet ihop andekontakten med någon i publiken som får bekräfta eller avisa kontakten beroende på om hen känner igen beskrivningen av personen eller inte. Först då lämnas det budskap som andekontakten vill förmedla via mediumet.

Shamanism/Trumresa

Ordet ”shaman” kommer från det sibiriska folket evenkernas språk och betyder ”den som vet”.

Shamanernas sätt att leva handlar om att hedra och respektera sig själva, varandra och allt det i livets väv som främjar ett harmoniskt levnadssätt. Livsväven knyter samman alla livsformer och vi är en naturlig del av den. 

Inom shamanismen jobbar man mycket med jordens energi. Man använder sig också av trumman som redskap för att komma i kontakt med hjälpare, guider och energier.

Trumresa med ett rytmiskt suggestivt trummande är det sätt som shamaner alltid har gjort sina fysiska och andliga resor på. En trumresa blir ett sätt att utforska olika andliga världar och att komma i kontakt med din inre vägledning och med hjälp av dina guider/hjälpare öppna medvetandet mellan den fysiska och den andliga världen. Du kommer i kontakt med dina medicindjur och ditt kraftdjur. Allra minst får du en skön meditativ och ofta helande stund. Trumresan kan göras i grupp eller enskilt.

Tarot- och änglakort

Tarot- och änglakort används som ett redskap för att ge råd i livet eller ge en djupare förståelse för vem man är eller för en situation. Man kan se det som ett direkt svar från någon energi utifrån, guide, änglar eller universum.

Trollbord

Deltagarna har sina fingertoppar i kontakt med bordsytan men utan tryck, en person ställer en fråga högt eller tyst och ber bordet svara. Bordet svarar på frågan genom att lyfta på ett av benen som man i förväg har definierat som JA, NEJ och RÄKNEBEN.

Det är en otroligt häftig känsla att vara med vid Trollbords-seans eller Trollbords-dans som vissa kallar det, en upplevelse som inte kan beskrivas i ord utan måste upplevas!

Enligt gammal tradition ska trollbordet vara tillverkat i obehandlat alträ utan vare sig spik eller skruv. Det ska vara runt/ovalt och ha tre ben.Det går att använda bord som inte är ”äkta trollbord” men man ska vara medveten om att dessa bord kan vara lite mer ”svårjobbade”.

När man ska jobba med trollbord är det viktigt att alla deltagare håller upp energierna, gärna i form av sång och skratt.